Реальна можливість вирішити житлову проблему за рахунок власних коштів Держмолодьжитла

Івано-Франківським регіональним управління Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва пропонується програма «Надання пільгових довготермінових кредитів за рахунок власних коштів Фонду».

Необхідні умови для участі у програмі:
Вік учасників – до 35 років;
Термін, на який надається кредит – до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя: 55 років для жінок та 60 років для чоловіків;
Власний внесок – не менше 10% + вартість житла, що перевищує нормативну площу;
Відсоткова ставка за користуванням кредитом – 14,1%;
Нормативна площа – 21 м2 на кожного члена сім’ї + 10,5 м2 на сім’ю;

 

Для отримання кредиту кандидат подає до регіонального управління Фонду:

- заяву на отримання Кредиту;

- анкету Позичальника.

При оформленні анкети-позичальника, та розрахунку платоспроможності, кандидат повинен вказувати про наявність кредитів в інших фінансових установах, вразі наявності інших зобов’язань, то надати довідку з фінансової установи про залишок боргу та якість обслуговування кредиту.

- паспортні дані повнолітніх членів сім'ї (оригінал паспорту Позичальника та його дружини/чоловіка (копію сторінок, що містить останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про реєстрацію та наявність дітей, копії сторінок з реєстрацією або розірванням шлюбу), або документ, що його замінює;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довідку про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для громадян, що мешкають у сільській місцевості, ;

- довідку про склад сім'ї Ф-3;

- копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладення);

- копію свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою “затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні ”;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією;

- виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки

- згода подружжя (інших членів сім’ї) на передачу в заставу майнових прав на житло, в яке інвестуються кошти (нотаріально посвідчене), або їх особиста присутність при укладанні договору застави майнових прав та договору застави квартири.

Якщо позичальник є суб’єктом підприємницької діяльності, то він надає:

- фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією;

- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця

Відповідальність за достовірність надання відомостей про себе несе позичальник. Якщо позичальник подав неправдиві відомості, кредитний договір не укладається, а укладений може бути розірваним.

Перелік житлових об'єктів:

- мікрорайон "Паркова алея", секції 16-20. Забудовник - Будівельна компанія "Благо". Термін введення в експлуатацію - IV квартал 2017 р.

- містечко "Соборне", секції 3-6. Забудовник - Будівельна компанія "Благо".  Термін введення в експлуатацію - IV квартал 2017 р.